O kanceláři

Velíšek & Podpěra – advokátní kancelář s.r.o. působí na trhu právních služeb od 1.1.2006 (v období do 30.9.2006 ve formě v.o.s.). V průběhu své dosavadní činnosti si advokátní kancelář vybudovala renomované postavení.

O kanceláři O kanceláři

S ohledem na počet a odborné zkušenosti svých právníků je advokátní kancelář schopna poskytovat komplexní právní služby na vysoké úrovni, a to nejen v českém, ale i v anglickém a německém, případně též v ruském jazyce. S přihlédnutím k tomu patří mezi klienty advokátní kanceláře významné tuzemské i zahraniční podnikatelské subjekty.

Při své činnosti preferuje naše advokátní kancelář osobní přístup ke klientovi, který je nezbytným předpokladem úspěšné spolupráce. Díky tomu se neustále rychle rozvíjí a mezi její klienty patří mimo jiné významné společnosti (developeři, leasingové společnosti, stavební firmy, společnosti zabývající se IT, nakladatelstvím, energetikou, průmyslovou chemií, zbrojní výrobou a přesným strojírenstvím) a finanční skupiny působící v České republice i v zahraničí (zejména Německu a Rakousku), a to včetně některých českých i zahraničních bankovních ústavů. Kromě toho má advokátní kancelář zkušenosti i s právním poradenstvím při realizaci investičních záměrů významných českých podniků v zahraničí.

Advokátní kancelář úzce spolupracuje s vybranými zkušenými daňovými poradci a znalci. Na základě této spolupráce je advokátní kancelář schopna zajišťovat pro klienty nezbytné znalecké posudky, jejichž zpracování je mnohdy vyžadováno příslušnými právními předpisy. Kromě toho je zároveň schopna při realizaci klientských transakcí posuzovat i daňové aspekty takovýchto transakcí a poskytovat tak integrované právní a daňové poradenství.

Prestižní publikace The Legal500: Europe, Middle East & Africa ve svém vydání pro rok 2015 doporučuje pro Českou republiku Velíšek & Podpěra advokátní kancelář s.r.o. v oblasti korporátního práva a fúzí a akvizic.

Všichni právníci působící v advokátní kanceláři jsou členy České advokátní komory, která je povolána k tomu, aby řešila případné spory vzniklé z poskytování právních služeb klientovi - spotřebiteli, a proto je každý takovýto klient oprávněn se v případě potřeby obrátit na Českou advokátní komoru, to vše v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.

Fotogalerie